top of page

Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapıldı.

Yapılan değişiklikleri tablo halinde sizin için düzendik. Karşılaştırmalı tablomuzda önceki metinle yeni değiştirilmiş metni bir arada görebilirsiniz.

Karşılaştırmalı tabloyu aşağıdaki dosyaya tıklayarak indirebilirsiniz.

YENİ KOOPERATİF KANUNU DEĞİŞİKLİK - KARŞILAŞTIRMALI TABLO
.pdf
PDF dosyasını indir • 464KB

Kanuna göre, ortaklık başvurusu yapıldıktan sonra kooperatif yönetim kurulu, başvuruyu bir ay içinde sonuçlandıracak ve başvuru sahibine bildirecek. Yönetim kurulu, ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyanları ortaklığa kabulden kaçınamayacak.

Ortaklık payının değeri, kooperatiflerin amaç ve faaliyet konularına göre ilgili bakanlıkça artırılabilecek.

Sigortacılık Kanunu kapsamında sigortacılık faaliyetinde bulunacak kooperatifler için en çok pay taahhüt sınırı uygulanmayacak ve ortaklık payının değeri ilgili kurumun görüşü alınarak belirlenecek. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporları, ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenebilecek. Seçimlerde aday olan kişilere, genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz ortakları gösterir listeye erişme imkanı sağlanacak. Genel kurul toplantılarını birleştirebilme süresi, yönetim ve denetim kurulu görev süresinin üst sınırıyla uyumlu hale getirilerek 3 yıldan 2 yıla indirilecek.
Opmerkingen


bottom of page