İşletmenizdeki

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Saklanmasıyla ilgili gereken tüm yasal prosedürü yönetiyoruz

gorsel_isletme_analizi
gorsel_veri_isleme_politikasi
gorsel_gerekli_formlar
gorsel_verbis_kayit
gorsel_verbis_bildirim

Son gün 30.06.2020

(Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları)

Son gün 31.09.2020

(Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları)