İşletmenizdeki

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Saklanmasıyla ilgili gereken tüm yasal prosedürü yönetiyoruz

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Son gün 30.06.2020

(Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları)

Son gün 31.09.2020

(Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları)