BERBER

HUKUK BÜROSU

COVID-19 Salgını ve İşletmelerin Yol Haritası

Makalenin Devamı Burada

gorsel_yeni.gif

İşletmenizdeki

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Saklanmasıyla ilgili gereken tüm yasal prosedürü yönetiyoruz. 

Detaylar Burada

gorsel_yeni.gif

Çalışma

Alanları

MİRAS
HUKUKU

Mirasın Açılması, Veraset İlamı, Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil, Mirasta Denkleştirme Ve Terekeye İade, Alacaklıların Mirasın Reddinin İptali, Mirasbırakanın Gaipliğine Karar Verilmesi , Mirasın Paylaştırılması Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi, Vasiyetnamenin İptali, Mirasın (Terekenin) Borca Batık Olduğunun Tespiti, Mirasın Reddi Kararının İptali, Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufunun İptali...

TAŞINMAZ
HUKUKU

Tapu İptali ve Tescil,

Taşkın Yapı,

İşgalin Önlenmesi,

Kadastro İşlemlerine Karşı İtiraz,

Kamulaştırmasız El Atma,

Ecrimisil, Tenkis,

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi,

Eski Haline Getirme,

Taşınmaz Satım Vaadi Sözleşmesi,

Maddi Hatanın Düzeltilmesi

İCRA VE İFLAS
HUKUKU

Genel Haciz Yoluyla Takip,

İpoteğin Paraya Çevrilmesi,

İlamsız İcra Takipleri,

Kambiyo/Senet/Çek Takibi,

Hacze İtiraz,

Memur Eylemine İtiraz,

İmzaya İtiraz,

Borca İtiraz...

TİCARET
HUKUKU

İflas Erteleme ve Konkordato,

Ticari Sözleşmeler,

Hukuki Risk Analizleri,

Sürekli Sözleşmeli Vekillik,

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Müessesine Başvuru,

Fikri ve Sınai Haklara İlişkin Talepler,

Marka Hukuku,

Patent Hukuku...

İŞ
HUKUKU

İş Kazası Sebebiyle Maddi/Manevi Tazminat.....

Kıdem Tazminatı,

İhbar Tazminatı,

Fazla Mesai,

Asgari Geçim İndirimi (AGİ),

Yıllık İzin Alacakları,

Haksız Fesih,

İşe İade,

Sigortasız Çalıştırma,

Ücret Alacağı,

BİREYSE BAŞVURU
VE
AİHM

İç Hukuk Yollarının tükendiği uyuşmazlık ve davalarda Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru hakkının kullanılması, Bireysel Başvuru Hakkından sonuç alınamayan durumlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru ve takibin yapılması...

HUKUKİ
DANIŞMANLIK

Hukuki danışmanlık hizmetimiz sadece ofisimizde verilmektedir. Telefonla danışmanlık hizmetimiz yoktur. 

Danışma hizmeti için lütfen randevu alınız...

Şirketler için Sürekli Sözleşmeli Vekillik

KOOPERATİF
HUKUKU

Yapı Kooperatifçiliği,

Kooperatif üyeliğinden ayrılma

Kooperatif Alacakları

Taşımacılık Kooperatifi

Olağan/Olağanüstü Kongre

Üyelik Aiadatları

Üyelikten Çıkarma...

AİLE
HUKUKU

Nişanın Bozulması, 

Evlenmeye İzin, 

Evlenme Talebinin Reddine İtiraz, 

İddet Müddeti, 

Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi, 

Evlenmenin Butlanı, 

Boşanma, Ayrılık Kararı, 

Velayet, Kişisel İlişki, 

Nafaka, Maddi ve Manevi Tazminat, 

Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin, 

Eşin Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması, 

Ailenin Korunması, Aile Konutu, 

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi...

 

Vekaletname Bilgileri

Av. Salih BERBER

Bursa Barosu - 1521

İnegöl Vergi Dairesi - 30337061092 

Av. Fatih Mucahid BERBER

Bursa Barosu - 2637

İnegöl Vergi Dairesi - 30268063356

Adres: Cuma Mah. Atatürk Bulvarı No: 17 K:2 İnegöl / BURSA

Vekalet vermek için size en yakın Notere kimliğinizle birlikte başvurmanız gerekmektedir. Boşanma davasına ilişkin vekaletlerde fotoğraf zorunlu olup yanınızda ayrıca vesikalık fotoğraf da bulundurmanız gerekmektedir. Size en yakın Noteri bulmak için tıklayınız...

İnegöl İlçesindeki Noter bilgileri için tıklayınız...

Yurtdışından vekalet vermek için bulunduğunuz bölgedeki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna/Konsolosluğuna başvurmanız gerekmektedir. Size en yakın konsolukluğu bulmak için tıklayınız...

 

E-Tahsilat ve Banka Hesap Bilgileri

Elektronik Tahsilat Sistemi İçin Kredi kartınız ile 3D Güvenli ödeme yapabilmek için, kredi kartınızın 3D aktivasyonu açık olmalıdır. Ödeme Yapmak İçin tıklayınız

Banka Hesap Bilgilerimiz

 

Ziraat Bankası İnegöl Şubesi : 

Salih BERBER : TR86 0001 0000 6710 8137 1950 01 (0067 şube kodu / 10813719-5001 Hesap No) - TÜRK LİRASI 

Salih BERBER : TR05 0001 0000 6710 8137 1950 04 (0067 şube kodu / 10813719-5004 Hesap No) - EURO €

Vakıflar Bankası İnegöl Şubesi : 

Salih BERBER : TR64 0001 5001 5800 7300 6348 23 (445000144946  Hesap No)

 

Posta Çeki : 

Salih BERBER : 5338678 - İnegöl Postahanesi

 

Avukatlar

Salih BERBER

11025886_1559204064317658_57418411571003

Fatih Mucahid BERBER

 

BERBER

HUKUK BÜROSU