top of page

Covid-19 dönemi cezaları iade ediliyor


Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada etkili olan Covid-19 sürecinde bir çok alanda kısıtlamalar getirilmişti. Bu kısıtlamaları ihlal edenler için Kabahatler Kanunu kapsamında bir çok idari para cezası işlemi uygulanmıştı.

Bu cezaların bir kısmına muhataplar itiraz etmiş, bu itirazlarının neticesinde bir çok ceza iptal edilmişti. Ancak itiraz etseler dahi cezaları iptal edilmeyenlere veya cezalarına hiç itiraz etmeyenlere bu idari para cezaları tahakkuk ettirildi. Kimi vatandaş bunu 1/4'lük indirimden faydalanmak için hemen öderken kimi vatandaştan tahsilat yapılamadı.

En son çıkarılan vergi affı paketiyle (7420 sayılı yasa) Kabahatler kanunu kapsamında 11/3/2020 tarihinden 01.01.2023 tarihine kadar kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmişti. Ancak bu af, yine aynı kanuna konan bir cümle ile cezasını ödeyenleri kapsamıyordu:

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 11/3/2020 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası verilmez, tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.

İşte Anayasa Mahkemesi 24.05.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararı ile maddedeki bu cümleyi iptal etti. İlgili kararın gerekçesi ise şu şekildedir:


Anayasa Mahkemesi 05.04.2023 tarih, 2023/44 Esas, 2023/71 Kararı

Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi ile iptal edilen ilgili kısım ödenen idari para cezalarının iadesinin önünü açmış oldu.

Ödediğim İdari Para Cezasını İade İçin Ne yapmalıyım?

Bunun için ödemeyi gerçekleştirdiğiniz ilgili Vergi Dairesi'ne bizzat başvurmanız gereklidir. İlerleyen süreçte işlerin daha pratik yürümesi için belki İnteraktif Vergi Dairesi veya doğrudan e-devlet kapısı üzerinden de bununla ilgili düzenlenme beklenmektedir.

Comments


bottom of page